Το 2001 ξεκίνησε η δραστηριότητα μας από μία ομάδα ανθρώπων, με πλούσιο βιογραφικό σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης ασφάλειας.

Xτίσαμε σταδιακά μία σύγχρονη επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας που δεν καλύπτει απλά τις βασικές ανάγκες, αλλά δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στο διαρκώς αυξανόμενο περιβάλλον ανασφάλειας, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο σε μεγαλύτερη κλίμακα θεμάτων ασφαλείας και προστασίας.

Η αποτελεσματικότητα που έδειξε η εταιρεία μας από τα πρώτα της βήματα, αποτέλεσε το “κλειδί” για μια εντυπωσιακή είσοδο στην αγορά και την εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.

Ο καθορισμός, βάση συγκεκριμένων σεναρίων κινδύνων, των αναλυτικών και λεπτομερών σχεδίων διεξαγωγής μιας ασφαλούς εκδήλωσης ή της ασφαλούς λειτουργίας ενός κτιρίου ή της ασφαλούς συνοδείας ενός Υψηλού Προσώπου καθορίζουν την οργάνωση και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιχειρήσεων ασφάλειας.

Το 2015 η εταιρία μας ίδρυσε υποκατάστημα στην Μύκονο.

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και διατηρεί συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης καλύπτοντας πλήρως τους πελάτες της.